Elektroniska personalliggare

En personalliggare är numera ett lagkrav inom flera olika branscher.
Kraven ser lite olika ut för olika branscher men syftet är detsamma – att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens
Vi levererar elektroniska personalliggare anpassade för flera olika branscher