Fordonsindustrin

retirement (3)

From 1 juli 2018 måste du enligt lag föra personalliggare i verkstäder med 10 och fler anställda. Samma lag gäller verkstäder med färre anställda med undantaget att den träder i kraft from årsskiftet 2018

Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när. Reglerna för hur du ska föra personalliggare varierar mellan olika branscher, men innehåll och syfte är detsamma.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om vad som gäller för personalliggare.

Vår personalliggare är ett egetutvecklat tillförlitligt och beprövat system.
Det bygger på ett av de största systemen för larm och passage
Vi tillhandahåller mjukvara och läsarlösningar. Systemet kräver väldigt lite administration och kan också användas som löneunderlag.
Kontinuerlig utveckling och förbättring av både mjuk- och hårdvara garanterar våra kunder tillgång till den bästa tjänst som går att uppbringa

Läs mer om våra olika lösningar genom att klicka på bilderna nedan;

Mobil lösninganmälningsplats1